ສຍລ ຂັ້ນກະຊວງ-ອົງການ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຂັ້ນກະຊວງ – ອົງການ

ທ່ານ ນ. ອາລຸນແສງ ວິຈິດວົງສາ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ

ທ່ານ ນ. ອຳທິລໍ ລັດຖະຍອດ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ທ່ານ ນ. ອຳມະລີ ຈັນທະພອນ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ

ທ່ານ ນ. ແກ້ວອຸດອນ ແສງມະນີວົງ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ

ທ່ານ ນ. ໃບຄູນ ສົມບັດດວງ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ

ທ່ານ ນ. ໃບສີ ວ່າເນັ່ງຈື່

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ