ສຍລ ຂັ້ນກະຊວງ-ອົງການ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຂັ້ນກະຊວງ – ອົງການ

ທ່ານ ນ. ສຸກສະຫວາດ ບຸນມາແສງ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ

ທ່ານ ນ. ສິຣິພອນ ຄູຫາເທບ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ

ທ່ານ ນ. ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ທ່ານ ພັອ ນ. ຄຳຢາດ ວິໄລວັນ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ທ່ານ ພັອ ນ. ໄພວອນ ອິນທະບຸດ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ

ທ່ານ ປອ ບົວໄຂ ເພັງພະຈັນ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ