loader image

ສຍລ ຂັ້ນກະຊວງ-ອົງການ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຂັ້ນກະຊວງ – ອົງການ

ທ່ານ ປອ ນ. ຈັນທະຄອນ ບົວລະພັນ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ທ່ານ ນ. ພອນທິບ ສາວະລີ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ

ທ່ານ ປອ ບົວໄຂ ເພັງພະຈັນ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ