ໂທລະສັບ 021 316253

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແຕ່ລະຊຸດ

1955-1965

ທ່ານປ້າ ຄໍາຫຼ້າ ວົງສັກ

1965-1988

ທ່ານປ້າ ຄໍາແພງ ບຸບຜາ

1988-2006

ທ່ານ ນາງ ອ່ອນຈັນ ທໍາມະວົງ

2006-2015

ທ່ານ ນາງ ສີໃສ ລືເດດມູນສອນ

ປັດຈຸບັນ

ທ່ານ ນາງ ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ