ສຍລ ຂັ້ນແຂວງ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຂັ້ນແຂວງ

ທ່ານ ນ. ສົມສຸກ ໄຊພະຈັນ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ

ທ່ານ ນ. ບົວວັນ ພົມມະລິດ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ແຂວງ: ຫຼວງນໍ້າທາ

ທ່ານ ນ. ບຸນຍົກ ແສງສະຫວ່າງ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ແຂວງ: ບໍ່ແກ້ວ

ທ່ານ ນ. ວັນທອງ ນິດສະດີ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ

ທ່ານ ນ. ຄຳຜິວ ພັນທະວົງ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ

ທ່ານ ນ. ອິນທະວອນ ພົມມະຈັນ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ແຂວງ: ຫຼວງພະບາງ