ສຍລ ຂັ້ນສູນກາງ

ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ບຶງຂະຫຍອງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕູ້ ປນ. 59; ເບີໂທລະສັບ 021 316253

ຄະນະປະທານ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

ທ່ານ ນ. ອາລີ ວົງໜໍ່ບຸນທໍາ

ປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

ທ່ານ ນ. ສິລິກິດ ບຸບຜາ

ຮອງປະທານ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ

ທ່ານ ນ. ລາວັນ ສຸດທິສານ

ຮອງປະທານ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ, ປະທານກວດກາ

ທ່ານ ນ. ທຳມາ ເພັດວິໄຊ

ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ

ທ່ານ ປອ ນ. ຈັນໂສດາ ພອນທິບ

ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ

ຫ້ອງການ

ທ່ານ ນ. ສຸພາພອນ ຜານິດ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ສສຍລ

ທ່ານ ນ. ວຽງມາລີ ດາລາກອນ

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

ທ່ານ ນ. ວຽງແກ້ວ ຈັນທະວົງ

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

ທ່ານ ນ. ວິໄລວັນ ແກ້ວປະເສີດ

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

ທ່ານ ນ. ສີສະຫວັນ ເດດວົງສອນ

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

ທ່ານ ນ. ເຫຼັກ ແສນຄຳວົງສາ

ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

ທ່ານ ນ. ວົງອາກອນ ເພັງດາລິດ

ຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

ທ່ານ ນ. ນີອອນ ໄຊຍະຈັກ

ຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

ກົມກວດກາ

ທ່ານ ນ. ພູຄຳ ຄັດສະຫວ່າງ

ຫົວໜ້າກົມກວດກາ

ທ່ານ ນ. ທອງສີ ຍອຍສາຍຄຳ

ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາ

ທ່ານ ນ. ຂັນຄຳ ສີອຳພອນ

ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາ

ກົມໂຄສະນາ-ວັດທະນະທຳ

ທ່ານ ນ. ສິນທະມາລາ ລານາວັນ

ຫົວໜ້າກົມໂຄສະນາ-ວັດທະນະທຳ

ທ່ານ ນ. ບົວສະຫວັນ ອິນທິສານ

ຮອງຫົວໜ້າກົມໂຄສະນາ-ວັດທະນະທຳ

ທ່ານ ນ. ດາວວອນ ສິງເມືອງວົງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມໂຄສະນາ-ວັດທະນະທຳ

ທ່ານ ນ. ຂັນແກ້ວ ຈຸນດາລາ

ຮອງຫົວໜ້າກົມໂຄສະນາ-ວັດທະນະທຳ

ກົມພັດທະນາແມ່ຍິງລາວ

ທ່ານ ນ. ນິນປະເສີດ ໄຊຍະພອນສີ

ຫົວໜ້າກົມພັດທະນາແມ່ຍິງລາວ

ທ່ານ ນ. ສອນນາລີ ພານຸວົງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມພັດທະນາແມ່ຍິງລາວ

ທ່ານ ນ. ວັນມະນີ ດິດຕະພົງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມພັດທະນາແມ່ຍິງລາວ

ກົມຂ່າວສານແມ່ຍິງລາວ

ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ບຸດດາລາ

ຫົວໜ້າກົມຂ່າວສານແມ່ຍິງລາວ

ທ່ານ ນ. ອຳມີນາ ອິນທະສານ

ຮອງຫົວໜ້າກົມຂ່າວສານແມ່ຍິງລາວ

ທ່ານ ນ. ວຽງໄຊ ດວງຈັນເພັງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມແມ່ຍິງລາວ

ສູນອົບຮົມແມ່ຍິງລາວ

ທ່ານ ນ. ສັ້ນ ໄຊຍະແສງ

ຫົວໜ້າສູນອົບຮົມແມ່ຍິງລາວ

ທ່ານ ນ. ຈັນສະໝອນ ແສງຫາລາດ

ຮອງຫົວໜ້າສູນອົບຮົມແມ່ຍິງລາວ

ທ່ານ ຄົງໄຊ ໄຊຍະຫວັດ

ຮອງຫົວໜ້າສູນອົບຮົມແມ່ຍິງລາວ

ສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ

ທ່ານ ນ. ບຸນເຫຼືອ ຈັນທະພົມມາ

ຫົວໜ້າສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ

ທ່ານ ນ. ສຸດາລັກ ພູນສະຫວັດ

ຮອງຫົວໜ້າສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ

ທ່ານ ນ. ວັນນາລີ ອິນທະພົມ

ຮອງຫົວໜ້າສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ

ຫ້ອງການກອງເລຂາຄະນະກຳມະທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ

ທ່ານ ນ. ມະນີວອນ ຫຼວງສົມບັດ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ

ທ່ານ ນ. ຈົງຈິດ ຈັນທະລານົນ

ຮອງຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄຊກມດ

ທ່ານ ນ. ວິໄລວັນ ບຸບຜານຸວົງ

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ

ທ່ານ ນ. ວັດທະນາ ອິນລໍຄຳ

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ

ທ່ານ ນ. ວິໄລວັນ ດີລະພັນ

ຫົວໜ້າກົມ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ

ທ່ານ ນ. ຄອນວິໄລ ແສງສຸລິຍະ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ