ສຍລ ຂັ້ນກະຊວງ-ອົງການ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຂັ້ນກະຊວງ – ອົງການ

ທ່ານ ນ. ມະນີວັນ ເຢຍປາວເຮີ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ສະພາແຫ່ງຊາດ

ທ່ານ ດຣ.ນ ຜາສຸກ ວົງວິຈິດ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ທ່ານ ນ. ຄຳພູນ ແກ້ວສະຫວັນ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ກະຊວງພາຍໃນ

ທ່ານ ນ. ດວງມະນີ ລາວມາວ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ກະຊວງຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ນ. ສົມໝາຍ ພົມມຸນິວົງ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ທ່ານ ນ. ດາວອນ ທອງຈັນ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ກະຊວງການເງິນ