ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອສິນເຊື່ອໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການ Clear path International.

 

ໂຄງ​ການ​ຫຍໍ້

ຊື່​ໂຄງການ

ຊ່ວຍ​ເຫລືອສິນເຊື່ອໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ 

ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານຫລັກ ຫລື ອົງການ​ຈັດຕັ້ງ

ສູນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ບົດບາດ​ຍິງ-ຊາຍ ​ເພື່ອ​ການ​ພັດທະນາ, ສູນ​ກາງ​ສະຫະ ພັນ​ແມ່ຍິງ​ລາວ

ຊື່​ອົງການ​ຈັດຕັ້ງ ​ແລະ ທີ່​ຢູ່

ອົງການ CLEAR PATH INTERNATIONAL-321 High School Road NE#574; Bainbridge Island, WA 98110

ທີ່​ຕັ້ງຫ້ອງການ: ສູນ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ແມ່ຍິງ​ລາວ, 

ບ້ານ: ສະພານ​ທອງ​ກາງ, ເມືອງ​ສີ​ສັດຕະ​ນາກ, ນະຄອນຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ, ​ໂທລະສັບ:: 856-21 413228, 416343; ​ແຟັກ: 856-21 416343; 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ກະລຸນາຕິດຕໍ່: ທ່ານ ນາງ ນິນ​ປະ​ເສີດ ​ໄຊ​ຍະ​ພອນ​ສີ, ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ກົມ​ພັດທະນາ, ຫົວໜ້າ​ສູນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ບົດບາດ​ຍິງ-ຊາຍ ​ເພື່ອ​ການ​ພັດທະນາ.

ທີ່​ຕັ້ງ​ໂຄງການ

​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ( ​02 ​ເມືອງຄື: ​ເມືອງ​​ແປກ ​ແລະ ​ເມືອງ​ພູ​ກູດ ) 

​ໄລຍະ​ເວລາຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ​ໂຄງການ

2011- 2012

ກິດຈະກຳ​ຂອງ​ໂຄງການ

 • ​ປະ​ເມີນ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງເກັບ​ກຳ​ຂໍ້ມູນ​ກ່ຽວກັບ​ຜູ້ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ ທົບ​ຈາກ​ລະ​ເບີດ​ບໍ່​ທັນ​ແຕກທີ່​ມີ​ແມ່ຍິງເປັນ​ຫົວໜ້າ​ຄົວ​ເຮືອນ 70 ຄົນ ​ແລະ ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງຄອບຄົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ສ້າງ​ຄະນະ​ກຳມະການ, ຈຳນວນ​ສະມາຊິກ​ຂອງ​ບ້ານ​ກ່ອນເພື່ອ​ແລກປ່ຽນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ສິນ​ເຊື່ອ, ຈະ​ເປັນ​ແບບ​ແຜນ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ອຳ ນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ຂັ້ນຕອນ.
 • ຄະນະ​ກຳມະການ​ທີ່​ຖືກ​ສ້າງຕັ້ງຂື້ນ​ໃນ​ຈຸດປະສົງ​ທີ່ 1 ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ ຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດ​ໂຄງການ​ສິນ​ເຊື່ອ, ​ໃຫ້​ເງິນ​ກູ້​ຢືມ​ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດສະ​ເພາະ, ການ​ບໍລິຫານ​ໂຄງການ, ​ແລະ ການ​ຕິດຕາມ ​ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ​. 

ແຕ່ລະ 70 ຄົວເຮືອນທີ່ມີແມ່ຍິງ​​ເປັນ​ຫົວໜ້າ​ຄົວ​ເຮືອນ ແລະ ຄອບຄົວ

ຂອງພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບ ເງິນກູ້ຢືມໃນໄລຍະ 01 ປີ ຊຶ່ງມີປະມານ

1,000,000 ​ເຖິງ 2,500,000 ກີບ, ​ແລ້ວ​ແຕ່​ການ​ຕົກລົງ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງຄະນະ ​

ກຳມະການ​. ​​ໃນ​ການ​ກູ້​ຢືມ​ແຕ່ລະຄັ້ງຈະ​ຕ້ອງ​ຈ່າຍອັດຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ 2-3%,

ຊຶ່ງ​ຈະ​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ໃຊ້​ກອງ​ທຶນ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກອງ​ທຶນ​ມີທຶນ​ເພີ້ມຂື້ນ​ໃນ​ອະ

ນາຄົດ, ​ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໂຄງການ​ນີ້ມີ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ. 

ມັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ຄວາມ​ຮອບ​ຄອບ​​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ​ແລະ ກຳນົດ​ຄອບຄົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ​ຈະ​ນຳ​ໃຊ້​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ກອງ​ທຶນ​ແນວ​ໃດ, ​ແຕ່​ວ່າ​ມັນ​ແມ່ນ​ການ​ຄາດກະ​ວ່າ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ການ​ໃຫ້​ທຶນ​ຂອງ​ໂຄງການ​ຈະ​ກ້າວ​ໄປ​ຫາ​ການ​ສ້າງ​ທຸລະ​ກິດ​ຂະໜາດນ້ອຍ, ກະສິກຳ ​ແລະ ລ້ຽງສັດ.

ງົບປະມານ​ຂອງ​ໂຄງການ

20.000 (​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ)

ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ: ອົງການ CLEAR PATH INTERNATIONAL

ພະນັກງານບຸກຄະ ລາ​ກອນ

ຈຳນວນພະນັກງານຕ່າງປະເທດ: ໄລຍະຍາວ( 1 ທ່ານ), ໄລຍະສັ້ນ(ບໍ່ມີ)

ພະນັກງານຄົນລາວ: 05 ທ່ານ.

ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງໃນວຽກງານການນຳພາ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ - ຊາຍ, ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການ Oxfam Novib.

ໂຄງ​ການ​ຫຍໍ້

 1. ກົມ/ສູນ: ສູນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ບົດບາດ​ຍິງ-ຊາຍ ​ເພື່ອ​ການ​ພັດທະນາ, ສູນ​ກາງ​ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ລາວ.
 2. ຊື່​ໂຄງການ: ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແມ່ຍິງ​ໃນ​ວຽກງານການ​ນຳພາ ​ແລະ ຄວາມ​ສະ​ເຫມີ​ພາບ​ຍິງ-ຊາຍ
 3. ທີ່​ຕັ້ງ​ໂຄງການ : ​ແຂວງ ບໍລິ​ຄຳ​ໄຊ, ​ເຊ​ກອງ ​ແລະ ຫລວງ​ພະ​ບາງ (​ແຂວງ 1 ຈະ​ກວມ​ເອົາ 1 ເມືອງ / 15 ບ້ານ)
 4. ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ໂຄງການ: ຈຸດປະສົງ​ລວມເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແມ່ຍິງ,​ ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ຕັດສິນ​ບັນຫາ ​ແລະ ຄວາມ​ສະ​ເຫມີ​ພາບ​ຍິງ-ຊາຍ ​ແລະ ລຸດຜ່ອນ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ; ຈຸດປະສົງ​ສະ​ເພາ​ະຂອງ​ໂຄງການ, ​ເພື່ອ​ເພ່ີ​ມຈຳນວນ​ແມ່ຍິງ​​ເຂົ້າ​ຮ່ວມໃນ​ການ​ນຳຂັ້ນ​ຮາກ​ຖານ​​ໃຫ້ຫລາຍ​ຂື້ນ, ​ເພື່ອ​ປັບປຸງຄວາມ​ສະ​ເຫມີ​ພາບບົດ​ບາ​ຍິງ-ຊາຍ​ ຢູ່​ບັນດາ​ແຂວງ, ​ເມືອງ​ເປົ້າ​ຫມາຍ​ໂຄງການ ​ແລະ ​ການ​ດຳລົງ​ຊີວິດ​ຂອງ​ແມ່ຍິງຢູ່​ຊົນນະບົດ, ​ເພື່ອສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເອື້ອ​ຍອຳນວຍ​ໃຫ້​ແກ່​ເພດ​ຍິງ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ​​ເພື່ອ​ສະໜັບ​ສະໜູນຕາໜ່າງຂອງ​ອົງການຈັດ​ຕັ້ງ​ໃນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເພດ​​ຍິງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ເວທີ​ການ​ເມືອງ.
 5. ກິດຈະກຳ​ຂອງ​ໂຄງການ:
  1.ສ້າງ​ຄວາມ​ສາມາດ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ບັນດາ​ແຂວງ​ເປົ້າ​ຫມາຍ ​ສະໜັບສະໜູນ ການ​ປະກອບສ່ວນ​ຂອງ​ເພດ​ຍິງ​ໃນ​ວຽກງານ​ການ​ປົກຄອງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແມ່ຍິງ​ເຂົ້າຮ່ວມ​ໃນ​ເວທີ​ການ​ເມືອງ​ຫລາຍ​ຂື້ນ.

  2.ຂຽນ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ເພດ​ຍິງ​ໃນ​ການ​ເວທີ​ນຳພາ ​ແລະ ​ວຽກງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຢູ່ຂັ້ນ​ຮາກ​ຖານ.
  3.ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ວຽກງານ​ບົດບາດ​ຍິງ-ຊາຍ, ແມ່ຍິງ ​ແລະ ກາ​ນນຳພາ
  4.ຜະລິດ​ສື່ສິ່ງ​ພິມ ​ແລະ ​ໂຄສະນາ​
 6. ໄລຍະ​ເວລາ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ໂຄງການ: 2 ປີ ( 2011-2013).
 7. ງົບປະມານ​ລວມທັງໝົດຂອງ​ໂຄງການ (2 ປີ): 150.000 ໂດ​ລາ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ
 8. ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ: ອົງ​ການ OXFAM Novib
 9. ຊ່ຽວຊານ : ບໍ່​ມີ​ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະ​ເທດ
 10. ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຂອງ​ໂຄງການ
  1. ຈະ​ມີແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ແມ່ຍິງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ເວທີ​ການ​ນຳ​ ໃນຂັ້ນຮາກ​ຖານ​ຫລາຍຂື້ນ. 

  2. ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ບັນດາ​ແຂວງ, ​ເມືອງ ​ແລະ ບ້ານ​ເປົ້າ​ຫມາຍ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບ ​ແລະ ສ້າງ​ຄວາມ​ສາມາດ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃນ​ການ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ແຜນ   ​ປ​ະຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ສູ​ກກາງ​ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ລາວ.
  3. ຈຳນວນ​ເພດ​ຍິງ​ດຳລົງ​ນຳ​ຕຳ​ແໜງ​ເປັນ​ກາ​ນຳ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ເພີ່ມ​ຂື້ນ.
  4. ແມ່ຍິງຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ແລະ ​ແກ້​ໄຂ​ສ່ອງ​ຫວ່າງ​ຂອງ​ຄວາມ​ສະ​ເຫມີ​ພາບ​ຍິງ​ຊາຍ​​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ.