1.  ຫ້ອງການ

2.  ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

3.  ກົມໂຄສະນາອົບຮົມ ແລະວັດທະນະທຳ

4.  ກົມກວດກາ

5.  ກົມພັດທະນາແມ່ຍິງລາວ

6.  ກົມຂ່າວສານແມ່ຍິງລາວ

7.  ສູນອົບຮົມແມ່ຍິງລາວ

8.  ສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ

9.  ລັດວິສາຫະກິດຝ້າຍລາວ

10. ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ

11. ສູນ​ຂໍ້​ມ​ູນ​ຂ່າວ​ສານ ແລະ​ ຫໍ​ມູນ​ເຊື້ອແມ່ຍິງ​ລາວ

12. ກົມ​ແຜນ​ການ​ ແລ​ະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບຕ່າງ​ປະ​ເທດ