Print
Category: ຊອກຫາມາຝາກ
Hits: 420

ເມື່ອເອີ່ຍເຖິງຄຳວ່າເງິນເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍສຳຫຼັບທຸກຄົນໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ເຮົາເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນກ້າວຜ່ານໄລຍະໄວໜຸ່ມ ແລະ ມີຄອບຄົວ, ມີລູກເງິນກໍ່ຍິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ ທີ່ສຸດ ແລະ ແນ່ນອນວ່າ ເມື່ອມີລູກກໍຕ້ອງມີ ລາຍຈ່າຍເພິ່ມຂຶ້ນໃນຄອບຄົວ, ເຮັດໃຫ້ການວາງແຜນການເງິນ ແລະ ເກັບທ້ອນເງິນກາຍເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນສຳ ຫຼັບແມ່ເຮືອນໃນ ຍຸກສະໄໝໃໝ່. ສະນັ້ນໜັງສືພິມແມ່ຍິງລາວສະບັບນີ້ມີສາລະຄວາມຮູ້ດີໆໃນການທ້ອນເງິນແບບແມ່ ເຮືອນຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນມາຝາກທ່ານຜູ້ອ່ານ.

WhatsApp Image 2020 08 06 at 15.20.58

  1. ຕ້ອງຮູ້ວ່າມີເງິນເທົ່າໃດ:ເມື່ອຮອດເວລາທີ່ເງິນເດືອນຂອງຜົວອອກໃນແຕ່ລະເດືອນແມ່ຍິງຍີ່ປຸ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ກົດເງິນອອກມາທັງໝົດກ່ອນເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າໝົດເດືອນນີ້ມີເງິນຫຼາຍປານໃດຈຶ່ງຈະສາມາດບໍລິຫານເງິນສ່ວນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກວິທີ.
  2. ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ແລະຕ້ອງເຮັດໄດ້:ວິທີນີ້ເປັນຄຳເວົ້າງ່າຍໆແຕ່ເຮັດຍາກທຳອິດແມ່ນເລີ່ມຈາກການເກັບທ້ອນເງິນ ແລະ ຕ້ອງຕັ້ງໃນໃຈໄວ້ກ່ອນເລີຍວ່າເດືອນນີ້ຈະເກັບໃຫ້ໄດ້ ເທົ່າໃດ ແລະກັບຄືນມາເບິ່ງວ່າຕົນເອງເຮັດໄດ້ ຫຼື ບໍ່ແລະ ຢູ່ໃນລະດັບໃດ. ຈາກນັ້ນຈຶ່ງຄ່ອຍໆພັດທະນາຂຶ້ນໄປໃຫ້ເຖິງຕາມເປົ້າໝາຍ ຫຼື ອີກວິທີໜຶ່ງແມ່ນເກັບເງິນສ່ວນໜຶ່ງໃສ່ ໄວ້ໃນບັນຊີໜຶ່ງຕ່າງຫາກເພື່ອຈະບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ເງິນສ່ວນດັ່ງກ່າວ.
  3. ປຽບທຽບໃຫ້ໝົດທຸກໆສິ່ງ:ເວລາທີ່ເຮົາຈະໄປຊື້ສິ່ງຂອງຕ່າງໆນັ້ນ ໃຫ້ສົມທຽບລາຄາກ່ອນເພາະລາຄາແຕ່ລະຮ້ານຄ້າແມ່ນບໍ່ຄືກັນ ຊຶ່ງບາງບ່ອນອາດຈະມີການຫຼຸດລາຄາທີ່ແຕກ ຕ່າງກັນອອກໄປ. ສິ່ງສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງໃນການ ໄປຕະຫຼາດ ເພື່ອຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ແມ່ນຈະຕ້ອງຈົດລາຍການທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງຊື້ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຊື້ແຕ່ສິ່ງທີ່ຈົດໄປ ເທົ່ານັ້ນກໍພໍແລ້ວ.
  1. ຊື້ສິນຄ້າທີ່ຊ່ວຍປະຢັດຄ່າໄຟຟ້າ: ອຸປະກອນທີ່ຊ່ວຍປະຢັດນໍ້າ, ປະຢັດໄຟຟ້າ, ປະຢັດຄ່າໂທລະສັບຄ່າ ອິນເຕີເນັດ ມີຫຼາຍຢ່າງ. ສະນັ້ນ ຈະຕ້ອງຫາເວລາສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະຄ່າໄຟຟ້າປັດ ຈຸບັນລາຄາສູງຫຼາຍ ຊຶ່ງຈຳເປັນທີ່ສຸດຈະຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາອຸປະກອນເສີມຕ່າງໆທີ່ຊ່ວຍທົດແທນ ຫຼື ຊ່ວຍປະຢັດການໃຊ້ໄຟຟ້າຕື່ມອີກ. ສຳ ຫຼັບຄ່າອິນເຕີເນັດ ແລະ ຄ່າໂທລະສັບ ກໍຄວນໝັ່ນຕິດຕໍ່ຫາສູນບໍລິການຢູ່ຕະຫຼອດ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າມີໂປຣໂມຊັ່ນ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາປະຢັດເງິນຄ່າອິນເຕີເນັດ ແລະ ຄ່າໂທລະ ສັບໄປຫຼາຍພໍສົມຄວນ.

          ດັ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ແລ້ວວ່າ ປັດຈຸບັນຄ່າຄອງຊີບຢູ່ໃນປະເທດເຮົາແມ່ນສູງຂຶ້ນຫຼາຍຖ້າທຽບໃສ່ໃນເມື່ອກ່ອນ ດັ່ງນັ້ນ ການປະຢັດເງິນເພື່ອເກັບທ້ອນໄວ້ນຳໃຊ້ໃນອະນາຄົດຈຶ່ງສຳຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນສໍາຫຼັບທຸກຄົນ. ບັນດາທ່ານ ລອງນຳວິທີໃນການເກັບທ້ອນເງິນທີ່ນຳສະເໜີມານີ້ໄປນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຄອບຄົວຂອງທ່ານມີເສດຖະກິດທີ່ດີຂຶ້ນ ແນ່ນອນ.

ໂດຍ: ນາລີ