Gallerys

ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການແມ່ຍິງອາຊຽນ+3ຄັ້ງທີ4

{besps}phocagallery/ASEANPLUS3/{/besps}


ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການແມ່ຍິງອາຊຽນ+3 (ສປຈີນ, ສເກົາຫລີ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ) ຄັ້ງທີ4 ໄດ້ດໍາເນີນໃນວັນທີ18ຕຸລາ2012,ໃຫ້ກຽດກ່າວເປີດກອງປະຊຸມໂດຍ ທ.ນ ສີໃສ ລືເດດມູນສອນ ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ. ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ມີຄໍາເຫັນເນັ້ນເຖິງ ຄວາມສໍາຄັນໃນການພົວພັນໃນຂອບເຂດອາຊຽນ+ສາມ ແລະ ຍັງໄດ້ຕີລາຄາສູງຜົນສໍາເລັດການ ຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດວຽກງານຕ່າງໆລວມທັງບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມແລະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ພ້ອມດຽວ ກັນນີ້ທ່ານຍັງໄດ້ຊົມເຊີຍຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສິ່ງແວດລ້ອມບວກສາມ ຄັ້ງທີ11 ທີ່ ບາງກອກ. ຊຶ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການແມ່ຍິງອາຊຽນບວກສາມໃນຄັ້ງນີ້. 
ຈາກນັ້ນທ່ານນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ ຮອງປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໃນນາມປະທານກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ນໍາພາດໍາເນີນກອງປະຊຸມ. ເພື່ອສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືການ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງແມ່ຍິງອາຊຽນກັບ ແມ່ຍິງສ.ປຈີນ, ແມ່ຍິງສ.ເກົາຫລີ ແລະ ແມ່ຍິງຍີ່ປຸ່ນ.
ໃນນີ້ຜູ້ເຂົ້າຳຮ່ວມໄດ້ແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດຕໍ່ການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຂອງແມ່ຍິງອາຊຽນເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງບັນດາປະເທດ+3 ຈະໄດ້ສະເໜີບົດຮຽນປະສົບການທີ່ດີຂອງຕົນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍ ກົນໄກ ຂອງປະເທດຕົນ ໃນການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍແລະການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ ຍືນຍົງ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃນປະເທດຂອງຕົນແລະໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດມາແລ້ວ. ພ້ອມທັງ ສະເໜີໃຫ້ເຫັນບັນຫາທ້າທາຍໃນຂົງເຂດ, ແນະນໍາຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໃນຂົງເຂດກອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງແມ່ຍິງອາຊຽນແລະແມ່ຍິງປະເທດ+3. ນອກຈາກນີ້ບັນ ດາປະເທດ+3ຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນກິດຈະກໍາ,ໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງແມ່ຍິງກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ຮ່ວມກັບແມ່ຍິງອາຊຽນຕື່ມອີກເຊັ່ນ: ການພັດທະນາພື້ນຖານຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງແມ່ຍິງອາຊຽນ, ໂຄງການໃຫ້ທຶນແລກປ່ຽນທັດສະນະສຶກສາໃນຂົງເຂດວຽກແມ່ຍິງ, ໂຄງການພັດທະນາຫລັກສູດ ການສົ່ງເສີມບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການພັດທະນາໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກອາຊຽນ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ແມ່ຍິງບັນດາປະເທດອາຊຽນຍັງຈະໄດ້ນໍາສະເໜີບັນດາ ໂຄງການ,ກິດຈະກໍາຂອງແມ່ຍິງທີ່ນອນໃນແຜນວຽກຂອງຄະນະກໍາມະການແມ່ຍິງອາຊຽນ ທີ່ຕ້ອງ ການການເຂົ້າຮ່ວມແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກແມ່ຍິງບັນດາປະເທດ+3.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຄະນະຜູ້ແທນແມ່ຍິງຂັ້ນສູງຈາກ10ປະເທດອາຊຽນ,ຄະນະຜູ້ແທນແມ່ຍິງຈາກສປຈີນ,ສເກົາຫລີແລະຍີ່ປຸ່ນພ້ອມດ້ວຍກອງເລຂາອາຊຽນ,ແຂກຖືກເຊີນຈາກສູນກາງ ແລະອົງ ການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.