ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ຮ່ວມກັບຂະແໜງຍຸຕິທຳ ສຳລັບແຂວງຄຳມ່ວນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ

Feb 24, 2023 | ຂ່າວສານ

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ກຸມພາ 2023, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຮ່ວມກັບແຜນງານອາຊຽນອົດສະຕາລີ(ASEAN-ACT) ເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ຮ່ວມກັບຂະແໜງຍຸຕິທຳ ສຳລັບແຂວງຄຳມ່ວນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານນາງ ທຳມາ ເພັດວິໄຊ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ທ່ານນາງ ມະນີຈັນ ແກ້ວວິຣິຍະວົງ ຜູ້ປະສານງານແຜນງານອາຊຽນອົດສະຕາລີເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ; ມີຕາງໜ້າສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ, ຕາງໜ້າ ປກສ ແຂວງ, ຍຸຕິທຳແຂວງ, ໄອຍະການແຂວງ, ສານປະຊາຊົນແຂວງຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກເຂົ້າຮ່ວມ (ກອງປະຊຸມຈັດໃນຮູບແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ແບບອອນລາຍ). ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມເເມ່ນເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ໂດຍຖືເອົາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເປັນໃຈກາງ ແລະ ຄຳນຶງເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ທັງເປັນການປັບປຸງວິທີການປະສານງານລະຫວ່າງພາກສ່ວນປົກປ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຂະແໜງການປົກປ້ອງກົດໝາຍ ໃຫ້ເປັນລະບົບດີຂຶ້ນ ພ້ອມຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ໄດ້ຮັບສິດຜົນປະໂຫຍດຕາມກົດໝາຍ.