ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ລາວັນ ສຸດທີສານ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ, ມີຕາງໜ້າ ສສຍລ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ແຂກຖຶກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.

Jul 22, 2022 | ຂ່າວສານ, ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ, ຄໍລຳ, ສູນກາງ, ທລຍ ກັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ແມ່ຍິງ 5 ທະວີບ

ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ລາວັນ ສຸດທີສານ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ, ມີຕາງໜ້າ ສສຍລ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ແຂກຖຶກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ. ນໍາພາສົນທະນາໂດຍ ທ່ານ ປອ ນາງ ນິນປະເສີດ ໄຊຍະພອນສີ ຫົວໜ້າກົມພັດທະນາແມ່ຍິງລາວ ສສຍລ, ເວທີສົນທະນາໄດ້ມີຫຼາຍຫົວຂໍ້ທີ່ສໍາຄັນຄື:
1. ທ່ານ ນາງ ພັກກາວັນ ພິດສະໄໝ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ນໍາສະເໜີຫົວຂໍ້: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ ສປປ ລາວ.
2. ທ່ານ ກິນດາວົງ ຫຼວງຣາຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ນໍາສະເໜີໃນຫົວຂໍ້: ຍຸດທະສາດການຕ້ານໄພພິບັດ.
3. ທ່ານ ປອ ໂພທອງ ສິລິພົງ ທີ່ປຶກສາດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ນໍາສະເໜີໃນຫົວຂໍ້: ຜົນການຄົ້ນຄວ້າບົດບາດຍິງ-ຊາຍກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.
4. ທ່ານ ຕ້ອມ ໄຊສົງຄາມ ຮັກສາການ ຫົວໜ້າພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ນໍາສະເໜີໃນຫົວຂໍ້: ຄວາມສໍາຄັນຂອງການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.
5. ທ່ານ ວັນເພັງ ສິງຫາລາດ ຜູ້ປະສານງານແຜນງານຄຸ້ມຄອງການຈັດການນໍ້າ ອົງການ OXFAM ນໍາສະເໜີໃນຫົວຂໍ້: ແມ່ຍິງຕົວແບບໃນຊຸມຊົນລຽບຕາມແຄມແມ່ນໍ້າ.
ພາຍຫຼັງນໍາສະເໜີແຕ່ລະຫົວຂໍ້ ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນສົນທະນາເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.