ໃນໂອກາດທີ່ລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ແຂວງເຊກອງ ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 29/6/2022

Jun 29, 2022 | ຂ່າວສານ, ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ທ່ານ ນາງ ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ ປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ພ້ອມຄະນະໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມກິດຈະກຳການຫ່ອນຄຳ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບຂອງແມ່ຍິງທີ່ຢູ່ລຽບແຄມແມ່ນ້ຳເຊກອງ ຊຶ່ງເປັນກິດຈະກຳໜຶ່ງທີ່ສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມນອກຈາກການຜະລິດກະສິກຳຕາມລະດູການ.