ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25-27 ກໍລະກົດ 2022 ທ່ານນາງ ສົມຫັວງ ລຳພູວົງ ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ

Jul 26, 2022 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ທີມງານຈາກສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ ສູນກາງສະຫະ ພັນແມ່ຍິງລາວ, ຄະນະປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ອຸ ທຸມພອນ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເພື່ອພັດທະ ນາແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ, ເພື່ອເສີມສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນແກ່ຊຸມຊົນຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າ ຢູ່ 20 ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງເມືອງອຸທຸມພອນ ແຂວງສະ ຫວັນນະເຂດ.