ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງ ສສຍລ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນມິງຮົ່ງເຕັກນິກຊີວະພາບ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງລຽນຈ໋ຽວ, ນະຄອນດາໜັງ.

Jul 4, 2022 | ຂ່າວສານ, ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ທ່ານນາງ ມິງຮົ່ງ ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດນີ້ຂຶ້ນມາໃນປີ 2015 ພາຍໃຕ້ແນວຄວາມຄິດທີ່ວ່າ: “ພາສິ່ງເສດເຫຼືອ ກາຍເປັນເງິນ” ໂດຍການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ເຂົ້າໃນການຜະລິດນ້ຳຢາລ້າງຖ້ວຍ, ນ້ຳຢາຖູພື້ນ, ນ້ຳຢາຊັກເຄື່ອງ ດ້ວຍສິ່ງເສດເຫຼືອຢູ່ໃນຄົວເຮືອນ. ພ້ອມນີ້ ບໍລິສັດຍັງປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແມ່ຍິງໃນທ້ອງຖິ່ນອີກດ້ວຍ.