ໂຄວິດ-19 ຍັງຢູ່ອ້ອມໂຕຂອງພວກເຮົາ

Jul 14, 2022 | ຂ່າວສານ, ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ໂຄວິດ-19 ຍັງຢູ່ອ້ອມໂຕຂອງພວກເຮົາ ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍການສັກວັກຊີນໃຫ້ຄົບ 2 ເຂັມ ຫຼືສັກເຂັມກະຕຸ້ນ ເພື່ອສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ຮ່າງກາຍ.
#ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສັກວັກຊີນ