ແຜນດຳເນີນການສໍາຫຼວດຂອງຊ່ຽວຊານຈາກອົງການ KOICA

Feb 20, 2024 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ກອງປະຊຸມສະເໜີແຜນດຳເນີນການສໍາຫຼວດຂອງຊ່ຽວຊານຈາກອົງການ KOICA ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ກຸມພາ 2024 ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ລາວັນ ສຸດທິສານ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າ-ຮອງຫ້ອງການ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກມດ, ຮອງຫົວໜ້າສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ, ຄະນະຊ່ຽວຊານຈາກອົງການ KOICA ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ທີ່ປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີຈຸດປະສົງຂອງການສໍາຫຼວດ ແມ່ນເພື່ອທົບທວນອົງປະກອບ ແລະ ອອກແບບຂອງເຂດໂຄງການຢ່າງຈະແຈ້ງ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຈາກະຊວງ, ອົງການ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ອນຈະສືບຕໍ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ (ໄລຍະ II) ພາຍໃຕ້ໂຄງການ “ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດດ້ານສະຖາບັນໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຕອບສະໜອງຮູບແບບ AII ຂອງການຕ້ານຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, ເດັກຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ແລະ ໄວໜຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ (ໄລຍະ II) ໃນ ສປປ ລາວ”. ໂອກາດນີ້ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບຜົນຂອງການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ, ສະຖານະການໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການໂດຍອີງໃສ່ລາຍງານການກວດສອບຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ການກະກຽມຈາກສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ກ່ຽວກັບແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ອື່ນໆອີກ.