ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຄົບຮອບ 67 ປີ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຈະໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາເພື່ອສະຫຼອງວັນສໍາຄັນດັ່ງກ່າວ

Jul 21, 2022 | ກິດຈະກຳ, ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ໃນຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກຳ. ໃນນັ້ນຈະໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາໃນຫົວຂໍ້ “ຜົນສໍາເລັດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ” ຊຶ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ສູນອົບຮົມແມ່ຍິງລາວ.