ສູນອົບຮົມແມ່ຍິງລາວ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບສໍາລັບແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ຢາກຍົກລະດັບສີມືແຮງງານ

Mar 6, 2023 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ສູນອົບຮົມແມ່ຍິງລາວ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບສໍາລັບແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ຢາກຍົກລະດັບສີມືແຮງງານ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາຊີບ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ. ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ 2 ຂະແໜງຄື ຂະແໜງຕັດຫຍິບ ແລະ ເສີມສວຍ ມີຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຈໍານວນ 20 ຄົນ, ຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວຈະດໍາເນີນເປັນເວລາ 3 ເດືອນ.