ສະຫະພັນແມ່ຍິງກອງພັນຂົນສົ່ງ 401 ໄດ້ເຂົ້າທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ທ່ຽວຊົມຫ້ອງວາງສະແດງມູນເຊື້ອແມ່ຍິງລາວ

Mar 30, 2023 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ວັນທີ 23 ມີນາ 2023 ສະຫະພັນແມ່ຍິງກອງພັນຂົນສົ່ງ 401 ໄດ້ເຂົ້າທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ທ່ຽວຊົມຫ້ອງວາງສະແດງມູນເຊື້ອແມ່ຍິງລາວ ຈຳນວນ 50 ທ່ານ, ຊາຍ22 ທ່ານ.