ວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2022, ກົມພັດທະນາແມ່ຍິງລາວ ສສຍລ ໄດ້ຈັດກອງປະດຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

May 27, 2022 | ຂ່າວສານ, ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ລາວັນ ສຸດທິສານ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ, ມີຕາງໜ້າຫ້ອງການ, ກົມ, ສູນ, ຫ້ອງການ ຄຊກມດ, ລັດວິສາຫະກິດຝ້າຍລາວ, ພະນັກງານກົມພັດທະນາ ສສຍລ ແລະ ວິທະຍາກອນຮັບເຊີນຈາກອົງການ Oxfam, ກົມສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ຜູ້ບໍລິຫານບ້ານຮ່ວມໃຈ, DSC, Unicity, ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງແຮມວຽງຈັນທຣາ, ປະທານບໍລິສັດ Clean and Green services. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ສາມາດໝູນໃຊ້ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບເຂົ້າໃນວຽກງານ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ Oxfam ແລະ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.