ວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2022, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຮ່ວມກັບ ແຜນງານອາຊຽນ-ອົດສະຕາລີ ເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

May 24, 2022 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ການລວມເອົາທຸກຄົນໃນສັງຄົມ, ສິດທິຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ໃນວຽກງານການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊາ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ທ່ານ ປອ ນາງ ລູເຊຍ ເພັດໂຕພາວລີ ຫົວໜ້າແຜນງານ ອາຊຽນ-ອົດສະຕາລີ ເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ມີຕາງໜ້າກົມຕຳຫຼວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ນອກຈາກນີ້ມີແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ເຂົ້າຮ່ວມແບບອອນລາຍ. ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ຄົ້ນຄວ້າລົງເລິກກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ການຮ່ວມເອົາທຸກຄົນໃນສັງຄົມ, ສິດທິຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ, ການຮຽນຮູ້ວຽກງານການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ເຊື່ອມເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ກໍຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນມີຄວາມສະເໝີພາບຕໍ່ກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະ​ ແມ່ນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດທຸກຄົນແມ່ນມີສິດເທົ່າທຽມກັນ ໃນການໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ສັງຄົມ, ສັນຊາດ, ເພດ, ໄວ, ພາສາ, ສາສະໜາ ແລະ ສະຖານະພາບອື່ນໆ ມີສິດໃນການໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຕ້ອງຖືເອົາສິດຄວາມເປັນມະນຸດຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເປັນໃຈກາງ, ມີຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທຳ ແລະ ດຳເນີນການຢ່າງຮອບດ້ານ, ຄົບຖ້ວນ, ພາວະວິໄສ ແລະ ທັນການ.