ວັນທີ 13 ກໍລະກົດ ວັນປ່ອຍປາ ແລະ ອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 25 ປີ!

Jul 13, 2022 | ກິດຈະກຳ, ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ, ສູນກາງ

ວັນທີ 13 ກໍລະກົດ ວັນປ່ອຍປາ ແລະ ອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 25 ປີ! ຈົ່ງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນປົກປັກຮັກສາສັດນໍ້າ-ສັດປ່າໃຫ້ຢູ່ກັບພວກເຮົາຕະຫຼອດໄປ