ວັນທີ 13 ກຸມພາ 2023 ສູນສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ (GEVAW) ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົບສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ໜ່ວຍງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ກ່ຽວກັບບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ (ຫຼັກສູດລະດັບກາງ)

Feb 23, 2023 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ວັນທີ 13 ກຸມພາ 2023 ສູນສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ (GEVAW) ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົບສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ໜ່ວຍງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ກ່ຽວກັບບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ (ຫຼັກສູດລະດັບກາງ) ຂຶ້ນ ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມແມ່ຍິງລາວ ໂດຍການກ່າວເປີດພິທີຂອງທ່ານນາງ ວິໄລວັນ ແກ້ວປະເສີດ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ສສຍລ, ຮອງຜູ້ຈັດການໂຄງການ ຝ່າຍລາວ ແລະ ທ່ານນາງ ຄວອນ ຮຍອນຈອງ ຜູ້ຈັດການໂຄງການ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຝ່າຍເກົາຫຼີ, ມີຄະນະຮັບຜິດຊອບ-ຊີ້ນຳການດຳເນີນງານສູນສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, ມີແຂກຖືກເຊີນ ພ້ອມດ້ວຍສຳມະນາກອນຈາກຂະແໜງໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ ຈາກ ສຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສຍ 17 ແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ 42 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງຂອງຊຸດຝຶກອົບຮົມກໍເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສືບຕໍ່ພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມຊຳນານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານໃຫ້ຄຳປຶກສາມີຄຸນນະພາບຍິ່ງຂຶ້ນ ທັງສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໄດ້ຢ່າງທັນເວລາ.
ຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 4 ວັນ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 13-16 ກຸມພາ 2023.