ລາວ ໂທລະຄົມ #ອິນເຕີເນັດບ້ານ ເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 140,000 ກີບ/ເດືອນ

Mar 30, 2023 | ຂ່າວສານ

ລາວ ໂທລະຄົມ #ອິນເຕີເນັດບ້ານ ເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 140,000 ກີບ/ເດືອນ
✅ ສັນຍານຄວບຄຸມທຸກພື້ນທີ່ພາຍໃນບ້ານ
✅ ຕິດຕັ້ງໄວ
✅ ຕິດຕໍ່ງ່າຍ
✅ ເເກ້ໄຂບັນຫາພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ
🥰 ພິເສດຊ່ວງໂປຣໂມຊັນ:
💥 ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 1 ເດືອນ ຟຣີຄ່າຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ Modem ຟຣີ
💥 ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 3 ເດືອນ ຟຣີ1ເດືອນ ແລະ ຮັບດາຕາເທິງມືຖືເລີ່ມຕົ້ນ 3GB
💥 ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 6 ເດືອນ ຟຣີ 1 ເດືອນ ຮັບດາຕາເທິງມືຖືເລີ່ມຕົ້ນ 12GB
💥 ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 12 ເດືອນ ຟຣີ 3 ເດືອນ ຮັບດາຕາເທິງມືຖືເລີ່ມຕົ້ນ 36GB
💥 ໂທຟຣີ 120 ນາທີ
ຕິດຕໍ່ພົວພັນພະນັກງານຂາຍ: 020 55600888 , 020 59654289, 020 59282644, 021 219385