ມີຫຍັງແນ່ໃນຖົງເຄື່ອງໃຊ້ຈໍາເປັນສໍາລັບຜູ້ລອດຊີວິດຈາກຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດເວລາເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວ ແລະ ມີຫຍັງຢູ່ໃນຊຸດກວດທາງການແພດ❓

Feb 23, 2023 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ມີຫຍັງແນ່ໃນຖົງເຄື່ອງໃຊ້ຈໍາເປັນສໍາລັບຜູ້ລອດຊີວິດຈາກຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດເວລາເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວ ແລະ ມີຫຍັງຢູ່ໃນຊຸດກວດທາງການແພດ❓ ມາເປີດເບິ່ງພ້ອມໆກັນ!
ອົງການ UNFPA ໄດ້ມອບອຸປະກອນ IT, ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ແລະ ເຄື່ອງສຸຂະພິບານຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລອດຊີວິດຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ແກ່ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 78,000 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ (GBV) ແລະ ເຝົ້າລະວັງເຫດການ GBV ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
ໃນນັ້ນ UNFPA ເອງກໍ່ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ລັດຖະບານໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການບໍລິການທີ່ຈຳເປັນ (Essential Services Package) ສຳລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ໂດຍການມອບເຄື່ອງປິ່ນປົວຫຼັງການຖືກຂົ່ມຂືນໃຫ້ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເພື່ອແຈກຢາຍແກ່ ໂຮງໝໍ ສູນກາງສອງແຫ່ງໄດ້ທົດລອງໃຊ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນຄື: ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ແລະ ໂຮງໝໍແມ່ ແລະ ເດັກ.
ຂອບໃຈການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນຈາກ ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ລັດຖະບານ ສະວິດເຊີແລນ.
ອ່ານເພີ່ມໄດ້ທີ່:
https://bit.ly/3HM1XMv
__________
What’s in the UNFPA bag and medical kit❓- Check it out together!
To improve institutional response to GBV and monitoring of GBV incidents, UNFPA handed over more than $78,000 worth of health essentials, dignity kits, IT recruitment and furniture for survivors of rape to Lao Women’s Union.
Under UNFPA’s support of the Government’s rollout of the Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence (the ESP), essential items for post-rape care were handed over to LWU for distribution to Ministry of Health in two pilot hospitals, Mahosot and Mother and Child Hospitals, in Vientiane Capital.
Thanks for the financial support from #DFAT, #Japan and #SDC.
Read more here:
https://bit.ly/3Y0qmny
UNFPA / UNFPA Asia and the Pacific / Australia in Laos #DFAT / Embassy of Japan in Laos ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈໍາ ສປປລາວ / Swiss Cooperation Mekong / ສູນກາງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ Lao Women’s Union / ສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ Centre of Information and Education for Health
#UNFPALaos #GBVResponse #GBV #UNFPAthanksJAPAN