ພິທີເຜີຍແຜ່ມາດຕະຖານດຳເນີນງານການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຂະບວນຍຸຕິທຳສຳລັບແມ່ຍິງ

Aug 10, 2023 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ພິທີເຜີຍແຜ່ມາດຕະຖານດຳເນີນງານ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຂະບວນຍຸຕິທໍາສໍາລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ທີ່ຖຶກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 04 ສິງຫາ 2023, ໂດຍການໃຫ້ກຽດຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ ປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈໍາການຄະນະກຳມະທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ(ຄຊກມດ), ທ່ານ ນາງ ມາຕິນ ເທີເຣີ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP), ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ຕາງໜ້າຫ້ອງການ, ກົມ, ສູນ ສສຍລ, ຄຊກມດ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ຕາງໜ້າຈາກ 04 ຂະແໜງການຍຸຕິທໍາ ແລະ ຕາງໜ້າ ຄກມດ 17 ແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ. ຊຶ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດໃນຮູບແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ແບບອອນລາຍ. ມາດຕະຖານດໍາເນີນງານການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຂະບວນການຍຸຕິທໍາສໍາລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ທີ່ຖຶກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ ທຸກໜ່ວຍງານທີ່ເຮັດວຽກສະໜັບສະໜູນໃນຂະບວນການຍຸຕິທໍາ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນໃນການບໍລິການ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖຶກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ໂດຍສະເພາະຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການເອົາຜູ້ຖຶກເຄາະຮ້າຍເປັນໃຈກາງໃນການໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອ. ໃນພິທີຍັງໄດ້ແຖບຜ້າເພື່ອຮັບຮອງເອົາມາດຕະຖານດຳເນີນງານ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຂະບວນຍຸຕິທໍາສໍາລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ທີ່ຖຶກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ.