ພິທີເປີດຝຶກອົບຮົມການປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ການປົກປ້ອງຈາກການຂູດຮີດ ແລະ ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ

Jul 4, 2023 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ພິທີເປີດຝຶກອົບຮົມການປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ການປົກປ້ອງຈາກການຂູດຮີດ ແລະ ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ໃຫ້ພະນັກງານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ໃນ 05 ແຂວງເປົ້າໝາຍຄື: ແຂວງ ວຽງຈັນ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ຊຽງຂວາງ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2023 ໂດຍສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ ສູນກາງສະຫະພັນ ແມ່ຍິງລາວ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານຈາກອົງການຢູນີເຊັບ ປະຈໍາ ສປປລາວ. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ ປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ອາຕູໂຣ ຣົມບູລິ ຮອງຫົວໜ້າອົງການຢູນີເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 46 ທ່ານ, ຍິງ 27 ທ່ານ, ຊາຍ 19 ທ່ານ ມາຈາກສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ໃນ 05 ແຂວງເປົ້າໝາຍຄື: ແຂວງ ວຽງຈັນ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ຊຽງຂວາງ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ອົງການ ຢູນີເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ທັງເປັນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ການປົກປ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອເດັກທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂະບວນຍຸຕິທຳຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ທັນການ. ຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວດຳເນີນເປັນເວລາ 02 ວັນ (28-29 ມິຖຸນາ 2023) ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ.