ພິທີເປີດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການຢຸດຕິການແຕ່ງດອງກ່ອນໄວອັນຄວນຂອງເດັກ

Sep 20, 2023 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ພິທີເປີດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການຢຸດຕິການແຕ່ງດອງກ່ອນໄວອັນຄວນຂອງເດັກ, ຈິດຕະສັງຄົມ, ການກຳ ນົດຕົວ, ການປົກປ້ອງ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ໃຫ້ແກ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງໆຫຼວງພະບາງ ຄັ້ງວັນທີ 04-08 ກັນຍາ 2023 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ອົງການ UNICEF ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມໂດຍທ່ານ ນາງ ບຸນເຫຼືອ ຈັນທະພົມມາ ຫົວໜ້າສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ອິນທະວອນ ພົມມະຈັນ ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈໍານວນ 70 ຄົນ, ຍິງ 59 ຄົນ, ຊາຍ 11 ຄົນ, ຕາງໜ້າຈາກ ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ 12 ເມືອງ (ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ເມືອງຊຽງເງິນ, ເມືອງນານ, ເມືອງປາກອູ, ເມືອງນ້ຳບາກ, ເມືອງງອຍ, ເມືອງປາກແຊງ, ເມືອງໂພນໄຊ, ເມືອງຈອມເພັດ, ເມືອງວຽງຄຳ, ເມືອງພູຄູນ ແລະ ເມືອງໂພນທອງ), ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ.
ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ແຜນພັດທະນາແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ແຜນງານທີ VII ສົ່ງເສີມການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ເຂົ້າເຖິງຂະບວນຍຸຕິທຳ ໂຄງການທີ 44, 46, 47 ແລະ ແຜນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແຜນງານ IV ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຄ້າມະນຸດ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ, ໃຫ້ກາຍເປັນການກະທຳຕົວຈິງ. ທັງເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສະຫະພັັນແມ່ຍິງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືຶອງ 12 ເມືອງຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຈິດຕະສັງຄົມ, ການກຳນົດຕົວ, ການປົກປ້ອງ, ຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ເພື່ອສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ລວມທັງຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການແຕ່ງດອງກ່ອນໄວອັນຄວນຂອງເດັກ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ວຽກງານກວດກາ ແລະ ວຽກງານຈັດຕັ້ງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄັ້ງນີ້. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ດຳເນີນເປັນເວລາ 05 ວັນເຕັມ.