ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າແມ່ຍິງທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທຳໄດ້ຢ່າງສະເໝີພາບ

May 2, 2023 | ກິດຈະກຳ

[English Below]
🤝🏼 ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າແມ່ຍິງທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທຳໄດ້ຢ່າງສະເໝີພາບ ⚖️👩
ໃນວັນທີ 24-25 ເມສານີ້, ທາງ ຄຊກມດ NCAWMC, ສູນກາງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ Lao Women’s Union ແລະ UNDP Lao PDR ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສົນທະນາຮ່ວມກັບບັນດາອົງການ ເເລະ ກະຊວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ (ຊີດໍ-CEDAW), ເພື່ອເເລກປ່ຽນຮ່ວມກັນໃນການລະບຸຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ໃຫ້ຄຳເເນະນໍາຕໍ່ການພັດທະນາແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເພຶ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ນິຕິກຳແຫ່ງຊາດສອດຄ່ອງກັບ ສົນທິສັນຍາ ຊີດໍ (CEDAW) ຜ່ານທາງໂຄງການຄັນຮົ່ມ ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນຈາກ ອົງການ KOICA 라오스 사무소 KOICA Office in Lao PDR
ສປປ ລາວໄດ້ສ້າງບາດກ້າວອັນສໍາຄັນ ໃນການເເກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການເລືອກປະຕິບັດຕໍ່ແມ່ຍິງໃນສັງຄົມ ດ້ວຍການ: ຮີບໂຮມ ແລະ ດັດປັບເອົາຫຼັກການຂອງສົນທິສັນຍາ ຊີດໍ (CEDAW) ເສື່ອມສານເຂົ້າສູ່ນິຕິກໍາແຫ່ງຊາດ. ນີ້ກໍເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເເມ່ຍິງທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນເຊັ່ນ:
⚖ ການເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທຳ
🏣 ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ, ສັງຄົມ ແລະ ການສຶກສາ.
💰 ການເຂົ້າເຖິງເສດຖະກິດ,ອາຫານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.
😊 ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ແລະ ຄວາມສຸກ.
💭ທ່ານສາມາດແບ່ງປັນຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານກັບພວກເຮົາໄດ້ ວ່າເປັນຫຍັງການເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທຳຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ແມ່ຍິງ ເເລະ ເດັກຍິງໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ?
🤝🏼 We Must Ensure All Women Are Able to Access to Justice System Equitably ⚖️👩
👮‍♀️ 👨‍⚖️ ຄຊກມດ NCAWMC, ສູນກາງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ Lao Women’s Union and UNDP Lao PDR organized the floor for government partners to enhance the understanding of the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women (CEDAW) and to identify the gaps and recommendations towards developing the action plans ensuring the national legislatives are aligned with CEDAW on 24-25 April through Khan Hom project supported by KOICA 라오스 사무소 KOICA Office in Lao PDR
Lao PDR is significantly stepping forward to eliminating discrimination against women in the society by harmonizing and nationalizing the CEDAW principles into the national legislation. This is to ensure that women have:
⚖ Access justice system
🏣 Access to healthcare, social, and education services
💰 Access to economy, food and natural resources
😊 Access to information, well-being and happiness.
💭 Share with us your opinions why access to the justice system is essential for women and girl in our community?