ຝຶກອົບຮົມວຽກງານການກຳນົດຕົວ, ການປົກປ້ອງ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ

Jun 13, 2023 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານການກຳນົດຕົວ, ການປົກປ້ອງ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ 02 ເມືອງເປົ້າໝາຍ (ເມືອງແບງ ແລະ ເມືອງນາໝໍ້) ຄັ້ງວັນທີ 05-09 ມິຖຸນາ 2023 ໂດຍການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານຈາກ ອົງການວິນລັອກສາກົນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ທຳມາ ເພັດວິໄຊ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ; ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກທີມງານຄູຝຶກຈາກສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ກົມຕຳຫຼວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ອົງການວິນລັອກສາກົນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ, ພະແນກສະກັດກັັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ຕຳຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຍຸຕິທໍາ, ສາທາລະນະສຸກ, ແພດໝໍ ປະຈໍາໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ໃນ 02 ເມືອງຄື: ເມືອງ ແບງ ແລະ ນາໝໍ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈຳນວນທັງໝົດ 56 ທ່ານ, ຍິງ 30 ທ່ານ, ຊາຍ 26 ທ່ານ.ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງຂອງພັກ, ລັດທະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ກໍຄືກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳຕົວຈິງ ທັງເປັນການຜັນຂະຫຍາຍແຜນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດກໍຄືແຜນພັດທະນາແມ່ຍິງລາວແຫ່ງຊາດເປັນຕົ້ນແມ່ນ ແຜນງານທີ VII: ການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ 02 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ການກຳນົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ລວມທັງການປົກປ້ອງ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.