ປັບໂຕເຂົ້າສັງຄົມແນວໃດບໍ່ໃຫ້ອາຍ

Sep 5, 2023 | ຊອກຫາມາຝາກ

ປັບໂຕເຂົ້າສັງຄົມແນວໃດບໍ່ໃຫ້ອາຍ

ເມື່ອຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າສັງຄົມພົບປະກັບຄົນຈຳນວນຫຼາຍມີຫຼາຍທ່ານບໍ່ມັກຢູ່ບ່ອນທີ່ມີຄົນຫຼາຍ, ບໍ່ມັກເປັນຈຸດສົນໃຈ, ຕື່ນເຕັ້ນເວລາລົມກັບຄົນແປກໜ້າ,ມີໝູ່ໜ້ອຍ, ມັກຢູ່ຄົນດຽວ ແລະ ອື່ນໆ, ຈົນເຮັດໃຫ້ຄົນອ້ອມຂ້າງບອກວ່າເຮົາເປັນຄົນເຂົ້າສັງຄົມບໍ່ເກັ່ງ,ໂລກສ່ວນໂຕສູງ,ແຕ່ກໍບໍ່ມີໃຜຢາກເປັນຄົນແບບນັ້ນ ເພາະຈະເປັນອຸປະສັກໃນການພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາພາດໂອກາດຕ່າງໆໄດ້. ສະນັ້ນ,ຈຶ່ງເປັນສິ່ງດີທີ່ເຮົາສາມາດແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງຄວາມຢ້ານ ເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ແລະ ກ້າມີບົດບາດໃນສັງຄົມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ວາລະສານສາວລາວສະບັບນ້ີມີວິທີການປັບໂຕເຂົາສັງຄົມມາຝາກທ່ານຜູ້ອ່ານ.

– ປັບຄວາມຄິດ: ບໍ່ຄວນຕອກຢໍ້າວ່າຕົນເອງເປັນຄົນເວົ້າບໍ່ເກັ່ງ, ເປັນຄົນບໍ່ມີໝູ່, ບໍ່ມີສັງຄົມ ຄວນປັບປ່ຽນຄວາມຄິດໃໝ່ ບໍ່ຕ້ອງ ຄິດ ໄປກ່ອນວ່າຄົນອື່ນຈະເວົ້າໃຫ້ເຮົາ ແລະ ເມື່ອເວລາຕ້ອງສົນທະນາ ກັບຄົນແປກໜ້າກໍບໍ່ຕ້ອງຄິດວ່າເຂົາເຈົ້າຈະຄິດກັບເຮົາແນວໃດ? ບໍ່ ຕ້ອງຄິດແທນຄົນອື່ນ ພຽງແຕ່ສົນໃຈຕົນເອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກໍພຽງພໍ.

– ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ: ພາສາກາຍທີ່ສ້າງໄດ້ງ່າຍ ແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດກໍຄືຮອຍຍິ້ມ ຈາກແຕ່ກ່ອນອາດຈະມັກຢູ່ຄົນດຽວ, ຍ່າງກົ້ມໜ້າ, ເບິ່ງແຕ່ໂທລະສັບ ຢຸດທຸກຢ່າງແລ້ວເບິ່ງອ້ອມຂ້າງຕົນເອງ ເມື່ອພົບໃຜກໍຍິ້ມເພື່ອທັກທາຍສະບາຍດີ ສະແດງຄວາມເປັນມິດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນກ່ອນ ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ທັງໂຕເອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງໃນການສືບຕໍ່ການສົນທະນາ.

– ລອງເວົ້າໂດຍເລີ່ມຈາກຄົນໃກ້ໂຕ: ຄົນອ້ອມຂ້າງທີ່ພົບເຫັນໃນທຸກໆມື້ເປັນບ່ອນທົດສອບທີ່ດີ ເລີ່ມຈາກການສັງເກດຄົນອ້ອມຂ້າງແລ້ວລົມກັນ ເປັນຕົ້ນ ໝູ່ຮ່ວມງານມີສິ່ງໃດໜຶ່ງທີ່ພິເສດແປກໃໝ່ ອາດຈະເລີ່ມທັກທາຍດ້ວຍການຊື່ນຊົມຢ່າງຈິງໃຈ ເພື່ອສ້າງສະຖານະການແລ້ວສືບຕໍ່ສົນທະນາກັນແບບເປັນທຳມະຊາດ, ລອງຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ວ່າ ໃນ 1 ມື້ ຕ້ອງລົມກັບໝູ່ຮ່ວມງານໃຫ້ໄດ້ 1 ຄົນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາກ້າຍິ່ງຂຶ້ນ.

– ເພີ່ມຄວາມກ້າ: ເລີ່ມຕົ້ນຖາມ ຫຼື ເວົ້າ, ບາງຄັ້ງຄົນອື່ນອາດຈະເບິ່ງເຮົາວ່າເປັນຄົນງຽບໆ ເຂົາເຈົ້າເລີຍຈະບໍ່ກ້າເຂົ້າມາທັກທາຍ,ແຕ່ເມື່ອເຮົາປ່ຽນຄົນອື່ນບໍ່ໄດ້ເຮົາຈະຕ້ອງປ່ຽນຕົນເອງ, ສະນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງເປັນຝ່າຍເລີ່ມຕົ້ນກ່ອນ ແຕ່ກໍຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ດີຂອງຄົນທີ່ເຂົ້າສັງຄົມບໍ່ເກັ່ງ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະເປັນຄົນຮັບຟັງຫຼາຍກວ່າເວົ້າ ຈຶ່ງເປັນຈຸດດິີທີ່ຈະໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ຍ້ອນການເຂົ້າສັງຄົມ ຫຼື ຢູ່ໃນວົງສົນທະນາ ຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກຟັງ ແລະ ຈັບໃຈຄວາມ ຈະໄດ້ປຽບ ເມື່ອຟັງແລ້ວ

ກໍຕ້ອງກ້າເວົ້ານຳອີກຈະເປັນການດີ.

– ຊອກໂອກາດໄປພົບສັງຄົມທີ່ແປກໃໝ່: ລອງເລີ່ມຈາກສິ່ງທີ່ຕົນເອງມັກກ່ອນ ເພາະການທີ່ເຮົາເຮັດໃນສິ່ງທີ່ມັກຈະເຮັດໄດ້ດີ, ຈາກນັ້ນ ເລີ່ມຕ້ົນໄປເຂົ້າສັງຄົມທີ່ມັກສິ່ງທີ່ຄືກັນ ຫຼື ວ່າເວລາມີຄົນຊວນກໍລອງຕອບຮັບເບິ່ງ ການທີ່ເຮົາໄດ້ພົບຄົນຈຳນວນຫຼາຍຈະຊ່ວຍປ່ຽນຄວາມຄິດເຮົາໄດ້.

– ໃຊ້ເວລາຮ່ວມກັບຄົນອື່ນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ: ລອງກ້າວອອກມາຈາກຈຸດທີ່ຕົນເອງຢູ່ແບບເກົ່າ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັບສັງຄົມແດ່ ເປັນການທ້າທາຍ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ຕົນເອງ ໄດ້ພົບກັບຄົນໃໝ່ໆ ໝູ່ໃໝ່ ເຊັ່ນ: ຫຼັງຈາກເລີກວຽກ ກໍຫາໂອກາດໄປສັງສັນ, ກິນເຂົ້າກັບໝູ່ຮ່ວມງານ, ໄປດອງ, ໄປງານບຸນ, ໄປງານວັນເກີດ ກໍຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ດີຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາອອກຈາກການໃຊ້ຊີວິດຄົນດຽວໄດ້.ການເຂົ້າສັງຄົມບໍ່ເກັ່ງ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ໜ້າກັງວົນໃຈ ເປັນພຽງບຸກຄະລິກພາຍນອກຂອງຄົນເຮົາເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງສາມາດພັດທະນາ ແລະ ປ່ຽນແປງໄດ້ ຂໍພຽງຕ້ອງກ້າ, ໝັ່ນຝຶກຝົນ, ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຮັດເປັນປະຈຳຈົນເກີດຄວາມເຄີຍຊິນ ແລະ ກາຍເປັນສິ່ງທຳມະດາຂອງຊີວິດ ສຸດທ້າຍແລ້ວບໍວ່າຜົນທີ່ອອກມາຈະເປັນແບບໃດກໍຂຶ້ນກັບວ່າຕົນເອງຈະສາມາດນຳເອົາໄປປັບໃຊ້ກັບສະຖານະການຕ່າງໆໄດ້ດີສໍ່າໃດເທົ່ານັ້ນເອງ.

 

ຄັດຈ້ອນໂດຍ: ສາວງື່ມ