ປະກາດຮັບສະໝັກລັດຖະກອນ

Apr 19, 2023 | ກິດຈະກຳ, ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ, ເດັ່ນ

ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ປະກາດຮັບສະໝັກລັດຖະກອນ ປະຈໍາປີ 2023. ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກ ແລະ ເອກະສານຄັດຕິດໄດ້  ຫຼືດາວໂຫຼດຕາມລິ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້ 👇👇👇

https://drive.google.com/drive/folders/1SBC6GRWa7iq0e6kR9XX-o9vTpKsiX_4e

 

ເອກະສານຂັດຕິດສະໝັກເຂົ້າສອບເສັງ

ໃບຄຳຮ້ອງ (1)

ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ