ປະກາດຜົນການແຂ່ງຂັນສ້າງຄໍາຂວັນ

Nov 18, 2022 | ເດັ່ນ

ປະກາດຜົນການແຂ່ງຂັນສ້າງຄໍາຂວັນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ”