ບັນຍາກາດການມອບລາງວັນໃຫ້ຄອບຄົວທີ່ຊະນະການຍ່າງເພື່ອສຸຂະພາບຄອບຄົວ ຄັ້ງທີ III ແລະ ບັນຍາກາດມ່ວນຊື່ນຂອງການຫຼິ້ນກິລາພື້ນບ້ານ.

Mar 13, 2023 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ