ທ່ານ ນາງ ລາວັນ ສຸດທິສານ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ ໄດ້ມາຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຮຽນ- ການສອນ ຂອງຊຸດຝຶກອົບຮົມວຽກງານພັດທະນາແມ່ຍິງ ໄລຍະສັ້ນ

Mar 23, 2023 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ວັນທີ 20 ມີນາ 2023, ທ່ານ ນາງ ລາວັນ ສຸດທິສານ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ ໄດ້ມາຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຮຽນ- ການສອນ ຂອງຊຸດຝຶກອົບຮົມວຽກງານພັດທະນາແມ່ຍິງ ໄລຍະສັ້ນ ທີ່ສູນອົບຮົມແມ່ຍິງລາວ ສສຍລ; ຊຶ່ງອາທິດທີ 2 ຂອງຊຸດຝຶກອົບຮົມວຽກງານພັດທະນາແມ່ຍິງ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຝຶກອົບຮົບຫຼັກສູດ “ການເປັນຄູຝຶກທີ່ດີ” ໂດຍວິທະຍາການຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ກະຊວງພາຍໃນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງວິທະຍາກອນ, ການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນສໍາລັບວິທະຍາກອນ, ການກະກຽມຫົວຂໍ້ ແລະ ແນະນໍາການຂຶ້ນຫ້ອງ, ການນໍາສະເໜີ ແລະ ການກະກຽມແຜນການສອນ, ຫຼັກການເວົ້າຂອງວິທະຍາກອນ ພ້ອມທັງຝຶກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ໂອກາດນີ້, ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ນໍາເອົາຕຸກນໍ້າ ແລະ ຖົງຜ້າ ມາມອບໃຫ້ຊຸດຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຕຸກນໍ້າພາສຕິກ ແລະ ຖົງຢາງພາສຕິກ.