ທ່ານ ນາງ ທໍາມາ ເພັດວິໄຊ ຮອງປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຊຸກຍູ້,​ ຕິດຕາມວຽກງານການສ້າງພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງເພດຍິງ,​ ວາລະແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະເມີນກົດໝາຍໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

Mar 23, 2023 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ວັນທີ 17 ມີນາ 2023 ທ່ານ ນາງ ທໍາມາ ເພັດວິໄຊ ຮອງປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ຮ່ວມເຮັດວຽກ ແລະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຊຸກຍູ້,​ ຕິດຕາມວຽກງານການສ້າງພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງເພດຍິງ,​ ວາລະແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະເມີນກົດໝາຍໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງຊຽງຂວາງ,​ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ,​ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,​ຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ, ຄະນະຫ້ອງວ່າການ,​ ພະແນກຍຸຕິທໍາແຂວງ,​ ສານປະຊາຊົນແຂວງ, ໄອຍາການແຂວງ, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,​ ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນະທໍາແຂວງ,​ສະຫະພັນແມ່ຍິງຮາກຖານພະແນກອ້ອມຂ້ອງແຂວງ.​ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ 60 ທ່ານ ຊາຍ 11 ທ່ານ.​ ຈຸດປະສົງຂອງການລົງມາເຮັດວຽກແມ່ນເພື່ອຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການສ້າງພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງເພດຍິງ,​ ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະ ປະເມີນກົດໝາຍ 02 ສະບັບ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ.