ທ່ານຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເດີນທາງໄປທັດສະນະ

Nov 6, 2023 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ຄະນະນໍາຂອງສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ນາງ ທໍາມາ ເພັດວິໄຊ, ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເດີນທາງໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການປ້ອງກັນ ແລະ ການໂຕ້ຕອບຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23-27 ຕຸລາ 2023 ທີ່ປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ. ຈຸດປະສົງ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນ ໃນວຽກງານການຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນສງຄົມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄັ້ງນີ້ຕາງໜ້າຈາກ ພາກສ່ວນຍຸຕິທໍາ, ສາທາ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຈາກການໄປທັດສະນະສຶກສາຄັ້ງນີ້ຈະໄດ້ນໍາໄປປັບປຸງກົນໄກໃນການປະສານງານເພື່ອການຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ເຄາະຮ້າຍ. ເຊິ່ງການໄປທັດສະນະຄັ້ງນີ້ ແມ່ນການສະຫນັບສະຫນູນຈາກອົງການ UNFPA ແລະ ອົງການ UNDP ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.