ທຳລາຍຄວາມງຽບ: ການແກ້ໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ

Nov 30, 2023 | ກິດຈະກຳ, ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ, ເດັ່ນ

ທຳລາຍຄວາມງຽບ: ແກ້ໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ

ໃນປະເທດລາວເຮົາເຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່ອຸດົມສົມບູນຮັ່ງມີໄປດ້ວຍວັດທະນະທຳແລະມໍລະດົກ, ແຕ່ມີບາງສິ່ງທີ່ແຜ່ລະບາດຢ່າງງຽບໆຢູ່ໃຕ້ໜ້ານໍ້າ ເປັນເງົາມືດທີ່ປົກຄຸມຢູ່ບົນຊີວິດຂອງແມ່ຍິງລາວນັບບໍ່ຖ້ວນ. ແມ່ຍິງ 1 ໃນ 3 ຄົນໃນລາວ ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍ, ທາງເພດ, ຫຼືທາງດ້ານຈິດໃຈຈາກຄູ່ຄອງຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນໄລຍະໃດໜຶ່ງຂອງຊີວິດ.ສະຖິຕິທີ່ຫນ້າຕົກໃຈນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ບັນຫາຂອງສັງຄົມ ເຊິ່ງສິດທິພື້ນຖານ,  ຄວາມປອດໄພແລະກຽດສັກສີຂອງແມ່ຍິງໄດ້ຖືກລະເມີດຢູ່ຕະຫຼອດມາ.

ເຫດຜົນເປັນຫຍັງຜູ້ລອດຊີວິດຈຶ່ງມັກເລືອກຈະຢູ່ໃນຄວາມງຽບ:

ຄວາມງຽບນີ້ເກີດມາຈາກຫຼາຍປັດໃຈທີ່ສັບຊ້ອນ ກໍ່ໃຫ້ເກີດການເບິ່ງບັນຫາເປັນເລື່ອງທຳມະດາ ແລະ ການຄົງຢູ່ຂອງວົງຈອນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນລາວ. ປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ:

 • ຄວາມຢ້ານກົວການຕອບໂຕ້:ແມ່ຍິງທີ່ລອດຊີວິດຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ມັກຈະມີຄວາມຢ້ານກົວ ຕໍ່ການຕອບໂຕ້ ຂອງຜູ້ລ່ວງລະເມີດພວກເຂົາຖ້າຫາກພວກເຂົາ ໄປບອກໃຜ ຫຼື ໄປລາຍງານ.
 • ຄວາມອັບອາຍແລະການດູຖູກ:ແມ່ຍິງລອດຊີວິດຈາກການລ່ວງລະເມີດຫຼາຍຄົນມັກຈະຮູ້ສຶກອັບອາຍ ກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເຂົາເຈົ້າ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກສໍາລັບເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອ.
 • ການ​ປະ​ນາມ​ຈາກ​ສັງ​ຄົມ​: ໃນບາງຊຸມຊົນ, ມີການດູຖູກຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງທີ່ເວົ້າຫຼື ແມ່ຍິງທີ່ອອກມາເວົ້າກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດ. ຕໍ່ກັບບັນຫາ​ນີ້​ ອາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ ​ຮູ້ສຶກ​ໂດດດ່ຽວ​ແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ.
 • ເຊື່ອວ່າການຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແມ່ນເກີດຈາກຄວາມຜິດຂອງພວກເຂົາເອງ: ແມ່ຍິງທີ່ລອດຊີວິດຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ອາດຈະມີຄວາມຄຶດວ່າ ພວກເຂົາສົມຄວນຖືກຕໍານິຫຼື ເຊື່ອວ່າພວກເຂົາໄດ້ກະທຳບາງຢ່າງ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດຂອງຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ສົມຄວນທີ່ຈະຖືກປະຕິບັດແບບນັ້ນ.

ທັດສະນະຄະຕິເຫຼົ່ານີ້ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ອາດຮຸນແຮງຂຶ້ນໄດ້ອີກ ຖ້າບວກກັບຄວາມເຊື່ອບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ: ການກ່າວໂທດແມ່ຍິງຜູ້ຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ປະເພນີການກົດຂີ່ໃຫ້ແມ່ຍິງຕ້ອງຍອມຮັບອຳນາດທີ່ເໜືອກວ່າຂອງຜູ້ຊາຍ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງຜູ້ລອດຊີວິດ ຮູ້ສຶກລະອາຍໃຈ ບໍ່ກ້າທີ່ຈະກ້າວອອກມາຂ້າງໜ້າ ເພາະຢ້ານການຕັດສິນ ແລະ ການປະຕິເສດຈາກສັງຄົມ, ຄົນອ້ອມຂ້າງ ຫຼື ຄົນໄກ້ໂຕ ເຊິ່ງອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວ, ໝົດຫວັງ ແລະ ຫ່າງໄກອອກໄປຕື່ມອີກຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ.

ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ຂອງ​ຄວາມ​ງຽບ:

ຄວາມ​ງຽບ​ ຢູ່ໃນບັນຫາຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຕໍ່​ແມ່​ຍິງ​ມີ​ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ທາງ​ລົບ​ຫຼາຍຢ່າງເຊິ່ງລວມມີ:

 • ການຄົງຢູ່ຂອງວົງຈອນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ: ໃນເວລາທີ່ແມ່ຍິງບໍ່ກ້າທີ່ຈະເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຂົາ ມັນຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ວົງຈອນຂອງການລ່ວງລະເມີດສືບຕໍ່ໄປ.
 • ຄວາມສ່ຽງຂອງບັນຫາສຸຂະພາບຈິດເພີ່ມຂຶ້ນ:ແມ່ຍິງທີ່ຖືກລ່ວງລະເມີດມີຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ, ເຊັ່ນ: ໂລກຊຶມເສົ້າ, ວິຕົກກັງວົນ, ແລະ ໂລກຄຽດຫຼັງຈາກເຫດການສະເທືອນໃຈ.
 • ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັກສາຄວາມສໍາພັນແລະການຈ້າງງານ:ຫຼັງຄວາມຮຸນແຮງ, ແມ່ຍິງ ມັກຈະຮູ້ສຶກກົດດັນ, ເຈັບປວດ, ມີບາດແຜໃນໃຈ ແລະ ຄວາມຢ້ານ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ກັບຊີວິດສ່ວນຕົວ ແລະ ໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ.

ຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອທໍາລາຍຄວາມງຽບນັ້ນແລະແກ້ໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນລາວ?

ເພື່ອທຳລາຍຄວາມງຽບສະຫງົບ ອ້ອມຮອບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນລາວ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາອັນສຳຄັນນີ້, ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍຂັ້ນຕອນ:

 • ສຶກສາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ: ການໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກ້າເວົ້າຕໍ່ຕ້ານການລ່ວງລະເມີດ.
 • ເສີມຂະຫຍາຍກອບກົດໝາຍ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ: ກອບກົດໝາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ສາມາດສະກັດກັ້ນຜູ້ລ່ວງລະເມີດ ແລະ ຄືນຄວາມຍຸຕິທຳໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ.
 • ຂະຫຍາຍ ແລະ ເພີ່ມການບໍລິການສະຫນັບສະຫນູນພິເສດ:ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ຮ່ວມກັນ ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມການບໍລິການທີ່ຈຳເປັນ ເຊັ່ນ: ທີ່ພັກອາໄສແລະສາຍດ່ວນເພື່ອໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ລາຍງານຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, ສາມາດສະຫນອງສະຖານທີ່ປອດໄພແລະການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຕ້ອງການທັນທີທັນໃດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລອດຊີວິດ.
 • ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ: ການຊຸກຍູ້ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ ໃຫ້ມີການສົນທະນາແບບເປີດກວ້າງ ແລະ ຮ່ວມກັນທ້າທາຍຕໍ່ຄວາມເຊື່ອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈະສາມາດສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະໜັບສະໜູນແມ່ຍິງໃຫ້ຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈໃນການເວົ້າຕໍ່ຕ້ານການລ່ວງລະເມີດ.

ສະຫຼຸບ:

ການທຳລາຍຄວາມງຽບຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ ເປັນຂະບວນການທີ່ຍາວນານ ແລະທ້າທາຍ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, ແລະ ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອສະເພາະ, ພວກເຮົາຈະສາມາດສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແມ່ຍິງ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກປອດໄພໃນການເວົ້າຕ້ານການລ່ວງລະເມີດ ແລະ ສ້າງສັງຄົມທີ່ແມ່ຍິງທຸກຄົນສາມາດມີຊີວິດ ດ້ວຍ ກຽດສັກສີແລະ ຄວາມເຄົາລົບ.

ສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດປະຕິບັດ:

ຖ້າທ່ານ ຫຼືຄົນທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກກຳລັງປະສົບກັບຄວາມຮຸນແຮງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຢູ່ໂດດດ່ຽວ. ມີໜ່ວຍງານສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໄດ! ການອອກມາເພື່ອໄປຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນອື່ນ ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານອ່ອນແອ, ແຕ່ມັນແມ່ນຄວາມກ້າຫານ!

ເບີໂທລະສັບ ແລະ ສະຖານທີ່ສຳຄັນ:

 • ສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ສາຍດ່ວນ: 1362 (24 ຊົ່ວໂມງ); ຫຼື ໂທ 021 771302-03, ຫຼື ຕິດຕໍ່ WU ແຂວງ ຫຼື ເມືອງ (ໃນໂມງລັດຖະການ)
 • ສາຍດ່ວນຕຳຫຼວດຕອບໂຕ້ ແລະຕ້ານການຄ້າມະນຸດ: 1300
 • ໂຮງໝໍສູນກາງ, ໂຮງໝໍແຂວງ, ໂຮງໝໍເມືອງ ຫຼື ໂຮງໝໍນ້ອຍ/ສຸກສາລາ
 • ຫ້ອງການບ້ານ, ຫ້ອງການຕໍາຫຼວດບ້ານຫຼືສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານ

ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ບົດຄວາມນີ້ ຈະຊ່ວຍສ່ອງແສງເຖິງບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນລາວ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການທຳລາຍຄວາມງຽບຂອງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໂດຍການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ພວກເຮົາສາມາດສ້າງໂລກທີ່ປອດໄພກວ່າ ແລະມີຄວາມຍຸດຕິທຳຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ຍິງທຸກຄົນ!

……………..

ຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: