ທອ່ງທ່ຽວແນວໃດໃຫ້ປະຍັດເງິນ

Sep 5, 2023 | ຊອກຫາມາຝາກ

ທອ່ງທ່ຽວແນວໃດໃຫ້ປະຍັດເງິນ

ເມື່ອວາງແຜນເດີນທາງຈະໄປທ່ອງທ່ຽວ ຫຼາຍຄົນມັກຈະກັງວົນກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຢ້ານວ່າງົບປະມານຈະເກີນຈາກທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ນອກນີ້ ຍັງຕ້ອງກັງວົນກັບສະຖານທີ່ພັກເຊົາ, ບ່ອນຢູ່ບ່ອນກິນ ວ່າຈະໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ ຫຼື ບໍ່? ຫ້ອງພັກຈະເຕັມບໍ? ລາຄາຈະແພງບໍ? ສິ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ເຮົາສາມາດວາງແຜນ ແລະ ກະກຽມລ່ວງໜ້າໄດ້ ສະນັ້ນ ວາລະສານສາວລາວສະບັບນີ້ໄດ້ນຳເອົາວິທີກະກຽມຕົນເອງກ່ອນເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອໃຫ້ປະຢັດເງິນມາ ຝາກທ່ານຜູ້ອ່ານ.

  1. ເດີນທາງໄປຫຼາຍຄົນວິທີນີ້ເໝາະສຳລັບມະນຸດເງິນເດືອນທີ່ມັກທ່ອງທ່ຽວແບບປະຢັດ, ແຕ່ກໍບໍ່ສະເໝີໄປວ່າເວລາໄປທ່ຽວ ຫຼາຍໆຄົນແລ້ວຫຍຸ້ງຍາກວຸ້ນວາຍ, ແຕ່ການທ່ຽວຫຼາຍຄົນນີ້ຈະເປັນສິ່ງທີ່ດີ ເພາະຈະມີຄົນມາຊ່ວຍຫານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆຮ່ວມກັນ.
  2. ວາງແຜນທ່ອງທ່ຽວເນັ້ນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ບໍ່ເສຍເງິນຫຼັງຈາກທີ່ຊອກໝູ່ຮ່ວມເດີນທາງໄດ້ແລ້ວ ອັນດັບຕໍ່ໄປກໍແມ່ນການຕັ້ງງົບປະມານໃນການເດີນທາງທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ ແລະ ວາງແຜນທ່ອງທ່ຽວໃນແບບທີ່ຕົນເອງມັກ ເລີ່ມຈາກການເດີນທາງ ເຊັ່ນ: ການເຊົ່າລົດຂັບທ່ອງທ່ຽວເອງ ຫຼື ເລືອກໃຊ້ບໍລິການເຊົ່າລົດພ້ອມຄົນຂັບຫຼື ເລືອກໃຊ້ລົດສາທາລະນະວ່າແບບໃດຈະປະຢັດ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າກວ່າ;ຖ້າເດີນທາງໃນໄລຍະທີ່ບໍ່ໄກ ຫຼື ພາຍໃນປະເທດ ຄວນຈະເດີນທາງດ້ວຍລົດໂດຍສານ ຈະດີກວ່າຂັບລົດໄປເອງ ເພາະຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່ານໍ້າມັນ, ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ ແລະ ຍັງຕ້ອງຂັບລົດເອງຕື່ມອີກ, ແຕ່ຖ້າທ່ານໃດຄິດວ່າການຂັບລົດໄປເອງສະດວກສະບາຍ ແລະ ໄດ້ແວະທ່ຽວສະຖານທີ່ຕ່າງໆຕາມໃຈກໍສາມາດຂັບໄປເອງໄດ້.ສ່ວນເລື່ອງການທ່ອງທ່ຽວ ຖ້າຢາກປະຢັດງົບປະມານແນະນຳໃຫ້ໄປແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງວັດທະນະທຳ ເຊັ່ນ: ວັດວາອາຮາມ, ທ່ຽວຊົມປູຊະນີຍະສະຖານ, ນໍ້າຕົກຕາດ, ທຳມະຊາດ ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສາມາດທ່ຽວຊົມໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຄ່າເຂົ້າຊົມ ຫຼື ມີພຽງແຕ່ຄ່າທຳນຽມເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ.
  3. ຈອງສະຖານທີ່ພັກລາຄາຖືກ, ໃກ້ຕະຫຼາດເມື່ອວາງແຜນການເດີນທາງສຳເລັດແລ້ວ ກໍຄວນຈັບຈອງບ່ອນພັກທີ່ມີລາຄາຖືກ ແລະ ສະອາດ, ປອດໄພ ຕາມທີ່ເຮົາຕ້ອງການໄວ້ກ່ອນ, ທັງສົມທຽບລາຄາໃຫ້ເໝາະສົມຕາມທີ່ຕ້ອງການ ຈາກນັ້ນ, ກໍຈອງຫ້ອງພັກໄວ້ ເພື່ອປ້ອງກັນຫ້ອງພັກເຕັມໃນໄລຍະທີ່ເດີນທາງ, ນອກຈາກນີ້ກໍຄວນຄຳນຶງຕື່ມອີກວ່າ ບ່ອນພັກທີ່ເຮົາຈອງນັ້ນ ເຖິງວ່າຈະລາຄາຖືກ ແຕ່ຫາກໄກຈາກສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ໄກຈາກຮ້ານກິນເຂົ້າ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຂັບລົດ ຫຼື ຍ່າງໄລຍະໄກນັ້ນ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນ ທັງສິ້ນເປືອງລາຍຈ່າຍຕື່ມອີກ. ສະນັ້ນ, ຄວນເລືອກບ່ອນພັກຢູ່ໃກ້ກັບຊຸມຊົນ, ຕະຫຼາດ ຫຼື ຮ້ານຄ້າ ເພື່ອສະດວກໃນການຊອກກິນເຂົ້າ ແລະ ເລືອກຊື້ອາຫານທີ່ລາຄາບໍ່ແພງໄດ້ອີກດ້ວຍ.
  4. ບໍ່ຊື້ເຄື່ອງຫຼາຍເກີນໄປສຸດທ້າຍແມ່ນງົບປະມານໃນການຊື້ເຄື່ອງ ຂໍ້ນີ້ສຳຄັນຫຼາຍ, ສາຍທ່ຽວທັງຫຼາຍທີ່ເປັນສາຍມັກຊື້ເຄື່ອງຂອງຕ່າງໆເວລາໄປທ່ຽວຄວນເລືອກຊື້ສະເພາະສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຄວນຕັ້ງງົບປະມານ ສຳລັບຊື້ເຄື່ອງໄວ້ຢ່າງລະອຽດ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍສາມາດຊ່ວຍປະຢັດງົບປະມານໃນເວລາທ່ອງທ່ຽວໄດ້.

 

ຄັດຈ້ອນໂດຍ: ສີລິທອນ