ຖ້າທ່ານກຳລັງປະສົບບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ

Dec 13, 2023 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ຍິງທີ່ຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຜູ້ທີ່ພົບເຫັນເຫດການ ມັກຈະມິດງຽບ ແລະ ນັ້ນກໍ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີການລາຍງານ. ທ່ານເຄີຍຄິດບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງແມ່ຍິງຈຶ່ງບໍ່ເວົ້າ ຫຼື ບໍ່ໜີ? ຄຳຕອບສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ເຄີຍໄດ້ຍິນແມ່ນ: ແມ່ຍິງຈະມັກໂທດໂຕເອງ, ຢ້ານຜົນສະທ້ອນກັບມາຈະຍິ່ງຮ້າຍແຮງກວ່າເກົາ, ຂາດຄວາມກ້າຫານ, ບໍ່ມີຊັບສິນເປັນຂອງໂຕເອງ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ຈະໄປບອກໃຜ…
ຖ້າທ່ານກຳລັງປະສົບບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ໃຫ້ຄິດວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງທ່ານ ແລະ ທ່ານມີສິດທີ່ຈະຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ທີ່ທຳຮ້າຍທ່ານແມ່ນເຮັດຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຈະບໍ່ສາມາດອ້າງເຫດຜົນໃດໆມາເປັນສາເຫດຂອງການກະທຳໄດ້.
ຖ້າທ່ານພົບເຫັນ ຫຼື ຖືກກະທຳຄວາມຮຸນແຮງ, ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່:
☎️ໂທ 1362 ຫຼື 021 771302, 021 77130203 ເພື່ອຂໍຄຳປຶກສາ ຫຼື ແຈ້ງເຫດດ່ວນ.
☎️ໂທ 1300 ສາຍດ່ວນຕຳຫຼວດ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ
👩🏻⚕️ ໂຮງໝໍສູນກາງ, ໂຮງໝໍແຂວງ, ໂຮງໝໍເມືອງ ຫຼື ໂຮງໝໍນ້ອຍ/ສຸກສາລາ
🏘 ຫ້ອງການບ້ານ, ປກສ ບ້ານ ຫຼື ສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານ
…………
ທ່ານສາມາດ ອ່ານບົດຄວາມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໄດ້ທີ່ https://bit.ly/ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງນາງ
…………