ໂທລະສັບ 021 316253

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາສະຫະພັນ

15 + 3 =

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ສະຫະພັນ

(856 21) 316 253 – 211; (856 21) 316 360 – 62; Fax: (856 21) 316 325

ຖະຫນົນ ທ່າເດື່ອ, ບ້ານ ບຶງຂະຫຍອງ, ເມືອງ ສິສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ