ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງ ສສຍລ ໄດ້ເດີນທາງໄປນະຄອນໂຮຍອ່ານ, ແຂວງກວາງນາມ, ສສ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຢ້ຽມຊົມ ບ້ານແພໄໝ

Jul 6, 2022 | ຂ່າວສານ, ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ຊຶ່ງເປັນກິດຈະກໍາທີ່ຟື້ນຟູວິຊາຊີບການຕ່ຳຫູກທໍໄໝ, ການປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ ທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ທັງເປັນບ່ອນເກັບຮັກສາອຸປະກອນທີ່ເກົ່າແກ່ ທີ່ໃຊ້ໃນການຕ່ຳຫູກທໍໄໝຂອງແມ່ຍິງໂຮຍອ່ານໃນເມື່ອກ່ອນໄວ້, ເປັນບ່ອນວາງສະແດງ ແລະ ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຜ້າໄໝທີ່ມາຈາກສີໄມ້ລາຍມືຂອງແມ່ຍິງໂຮຍອ່ານອີກດ້ວຍ.