ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2022ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ

May 11, 2022 | ຂ່າວສານ, ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ, ຄໍລຳ, ສູ້ຊົນພົ້ນທຸກ, ສູນກາງ, ທລຍ ກັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາລວມຮ່າງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດປະຈໍາໄລຍະທີ 10ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາລວມຮ່າງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດປະຈໍາໄລຍະທີ 10 ໃນການຈັດຕັ້ງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງທຸກຮູບແບບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ເຂົ້າຮ່ວມມີຄະນະຊີ້ນໍາລວມຮ່າງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດປະຈຳໄລຍະທີ 10. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈັດຂຶ້ນເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂະບວນການ ແລະ ການປະກອບຂໍ້ມູນໃສ່ຮ່າງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດປະຈຳໄລຍະທີ 10 ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາຊີດໍ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ປະຕິບັດຄໍາໝັ້ນໝາຍຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນນາມເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມທັງເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ ສາມາດສົ່ງບົດລາຍງານສະບັບດັ່ງກ່າວໃຫ້ຄະນະກຳມະການ ຊີດໍ ສາກົນໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ໃນເດືອນ ພະຈິກ 2022 ນີ້.