ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງ ສສຍລ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມກິດຈະກຳຂອງບໍລິສັດ Intraco ທີ່ເປັນຮູບແບບໃນການຜະລິດເຕົາປະຢັດ ແລະ ເຄື່ອງຕອງນໍ້າ

Jul 6, 2022 | ຂ່າວສານ, ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ຢູ່ເມືອງເກີມອານ, ນະຄອນໂຮຍອ່ານ. ສຍ ແຂວງ ກວາງນາມ ໄດ້ຮ່ວມກັບບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແຈກຢາຍເຕົາປະຢັດ ແລະ ເຄື່ອງຕອງນ້ຳແກ່ຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກ ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງພັນຄອບຄົວໃນທົ່ວແຂວງ ຊຶ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຢັດພະລັງງານ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮັກສາສຸຂະພາບ, ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ປະຢັດເວລາ ແລະ ສະໜອງນ້ຳສະອາດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ.