ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ຈັດຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານການເງິນ ແລະ ກອງປະຊຸມວິຊາການ

Jun 16, 2022 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ, ສູນກາງ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ຈັດຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານການເງິນ ແລະ ກອງປະຊຸມວິຊາການ ກ່ຽວກັບການທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ປະຈໍາ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ; ມີຕາງໜ້າຈາກກົມສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ກົມພັດທະນາແມ່ຍິງລາວ, ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ, ຫ້ອງການ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຕາງໜ້າຈາກສະຫະພັນແມ່ຍິງ 6 ແຂວງ (ແຂວງຫລວງພະບາງ, ບໍ່ແກ້ວ, ບໍລິຄຳໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ ແລະ ອັດຕະປື), ອົງການ UNFPA, ແຂກຖືກເຊີນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການ UNFPA ໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານການເງິນ ພ້ອມທັງທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ປະຈໍາ 06 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2022 ແລະ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ. ຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 14-17 ມິຖຸນາ 2022.