ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປະຊາກອນໂລກ ປະຈໍາປີ 2022 ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2022

Jul 11, 2022 | ຂ່າວສານ, ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ, ສູນກາງ

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປະຊາກອນໂລກ ປະຈໍາປີ 2022 ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2022 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ຫົນທາງສູ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານປະຊາກອນ: ສະໜັບສະໜູນສິດທິ ແລະ ທາງເລືອກສຳລັບທຸກຄົນ” ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ປອ ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ມາຣຽມ ເອ. ຄານ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNFPA ປະຈຳ ສປປ ລາວ; ມີບັນດາທ່ານຕາງໜ້າຈາກສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ, ອົງການ, ອົງການສາກົນ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນວັນປະຊາກອນໂລກໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາການຖືພາທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ, ຄວາມສຳຄັນຂອງການລົງທຶນໃສ່ການບໍລິການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ການປົກປ້ອງແມ່ຍິງ, ເດັກຍິງ ແລະ ສິດທິ ແລະ ທາງເລືອກຂອງໄວໜຸ່ມ ເພື່ອຄວບຄຸມບັນຫາຂອງການຖືພາທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ວຽກງານການວາງແຜນຄອບຄົວຫຼຸດລົງ, ໂດຍມີຜູ້ນຳໃຊ້ການຄຸມກຳເນີດໃໝ່ຫຼຸດລົງ 15% ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມີແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງບໍລິການການຄຸມກຳເນີດ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກຈໍານວນການໂທເຂົ້າຫາສາຍດ່ວນຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 3 ເທົ່ານັບຕັ້ງແຕ່ເກີດການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ. ພ້ອມນີ້ ກໍໄດ້ມີການນຳສະເໜີ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານວາງແຜນຄອບຄົວ, ການຮຽນການສອນເພດສຶກສາ, ການບໍລິການທີ່ເປັນມິດສຳລັບໄວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ແລະ ການປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງຈາກຄວາມຮຸນແຮງທຸກຮູບແບບ ແລະ ການກະທຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.