ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງເດັກນ້ອຍ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

Nov 18, 2022 | ຂ່າວສານ, ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງເດັກນ້ອຍ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ 2022 ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ສິລິກິດ ບຸບຜາ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ ແລະ ທ່ານ ນາງ ລິຄາດາ ຣີເກີ້ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ; ມີທ່ານຮອງປະທານ ສສຍລ, ປະທານ-ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຄະນະຫ້ອງການ, ກົມ, ສູນ, ຫ້ອງການ ຄຊກມດ, ຄະນະພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນກອງປະຊຸມທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນການຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການປັບປຸງເນື້ອໃນ 02 ກົດໝາຍ ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຊຶ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີບັນດາເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍໂດຍລວມ, ບັນດາມາດຕາຕ່າງໆ, ບາງບົດຮຽນໃນການສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ການແນະນໍາກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົາຮ່ວມໄດ້ນໍາມາປຶກສາຫາລືກັນ, ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອເຮັດແນໃສ່ໃຫ້ກົດໝາຍທັງ 02 ສະບັບໄດ້ຖືກປັບປຸງໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນສູງ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ຮັດກຸມໃນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທົ່ວສັງຄົມເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍອື່ນທີ່ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ, ສົນທິສັນຍາ, ສັນຍາສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ແທດເໝາະກັບສະພາບປັດຈຸບັນ ເພື່ອກະກຽມຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນ ປີ 2024.