ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ ປະຈຳປີ 2022

Feb 24, 2023 | ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ ປະຈຳປີ 2022 ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ 2023 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ໂພຊະນາການເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ” ເພື່ອປຶກສາຫາລືເຖິງສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ທົບທວນຄືນເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ເອກະພາບແຜນບຸລິມະສິດສໍາລັບປີ 2023 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສຈ. ປອ. ກິແກ້ວ ໄຂຄໍາພິທູນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກໍາມະການໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ, ມີທ່ານ ດຣ ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຄູ່ຮ່ວມພັດ ທະນາ ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ. ຕາງໜ້າ ສສຍລ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບ ຖະແຫຼງຄໍາໝັ້ນສັນຍາຈາກອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ຕໍ່ແຜນບູລິມະສິດໃນປີ 2023 ໂດຍ ທ່ານນ. ລາວັນ ສຸດທິສານ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ.
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ປະຈຳປີ 2022, ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ແລະ ແຜນບູລິມະສິດໃນປີ 2023, ຜົນໄດ້ຮັບພົ້ນເດັ່ນ, ສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານໂພຊະນາການ ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ປະຈຳປີ 2022, ບູລິມະສິດ ແລະ ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ການປະຕິບັດເແຜນ ໃນປີ 2023 ຈາກບັນດາຄະນະກຳມະການໂພຊະນາການໃນທົ່ວປະເທດ, ຖານຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ຫຼັກຖານອ້າງອີງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານໂພຊະນາການ ລວມທັງຖະແຫຼງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງລັດຖະບານແຕ່ລະຂະແໜງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຕໍ່ແຜນບູລິມະສິດໃນປີ 2023 ຖະແຫຼງຄໍາໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ແຜນບູລິມະສິດໃນປີ 2023 ເພື່ອພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ.